ЧИТАЛИЩЕ ВАСИЛОВЦИ

Начало » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Advertisements

Титул НЧ Василовци

22.04.2015г.

„Доставка на мебели и оборудване по спецификация по проект: “Създаване на спортен център, ремонт и подобряване на Народно читалище „Събуждане – 1899” с. Василовци, община Брусарци“


ДО ВСИЧКИ  Отговор на постъпило запитване


– Публична покана № 23 / 22.04.2015г.

– Изисквания към кандидатите

– Техническа спецификация

– Представяне на участника – Образец № 1

– Техническо предложение – Образец № 2

– Ценово предложение – Образец № 3

– Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 – Образец № 4

– Списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 – Образец № 5

– Декларация технически лица – Образец № 5а

– Проект на договор – Образец № 6

– КСС – Приложение № 1


Протокол от комисия за разглеждане и оценка на офертите


25.09.2014г.

„Изпълнение на СМР по проект: “Създаване на спортен център, ремонт и подобряване на Народно читалище „Събуждане – 1899” с. Василовци, община Брусарци“


 Решение № 2-61 от 17.12.2014г. за избор на изпълнител


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: “Създаване на спортен център, ремонт и подобряване на Народно читалище „Събуждане – 1899” с. Василовци, община Брусарци“ по договор № 12/321/01259 от 24.07.2014г. с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПСРС“, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 08.12.2014г. от 09:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, гр. Брусарци, ул. „Г. Димитров“ № 85.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техните изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


Разяснение по постъпили запитвания на участници

Разяснение № 53 от 16.10.2014

Разяснение № 54 от 16.10.2014

Схеми разпределителни табла

Спецификация на външна дограма – 1

Спецификация на външна дограма – 2

Спецификация на вътрешна дограма – 1

Спецификация на вътрешна дограма – 2


Решение за откриване № 1 от 25.09.2014г.

Обявление

Описание на документацията

Техническа спецификация

Указания към участниците

Приложение № 4 – КСС

Приложения – бланки /за изтегляне кликнете върху името на файла – важи за всички документи/:

1-Представяне на участника

2-Списък на документите

3-Техническо предложение

4-Ценово предложение

5-Списък строителство

6-Списък лица

7-Декларация чл. 47, ал. 9

8-Декларация чл. 56, ал. 1, т. 11

9-Декларация чл. 56, ал. 1, т. 6

10-Декларация за приемане условията на договора

11-Декларация за участие като подизпълнител

12-Декларация за запознаване с обекта

13-Гаранция за участие

14-Гаранция за изпълнение

15-Проект на договор

16-Декларация чл. 47, ал. 1 и 5

17-Декларация за участие на подизпълнител

ИНВЕСТИТОРСКИ ПРОЕКТ:

Инвеститорски проект – Конструктивна – изтегли

Инвеститорски проект – Архитектура – изтегли

Архитектура - Чертеж № 1      Архитектура - Чертеж № 2      Архитектура - Чертеж № 3

                 Архитектура – Чертеж № 1                                             Архитектура – Чертеж № 2                                       Архитектура – Чертеж № 3

Архитектура - Чертеж № 4      Архитектура - Чертеж № 5      Архитектура - Чертеж № 6

               Архитектура – Чертеж № 4                                              Архитектура – Чертеж № 5                                         Архитектура – Чертеж № 6

Архитектура - Чертеж № 7      Архитектура - Чертеж № 8      Архитектура - Чертеж № 9

                Архитектура – Чертеж № 7                                            Архитектура – Чертеж № 8                                          Архитектура – Чертеж № 9

Инвестиционен проект – Електро – изтегли

Електро - Чертеж № 1      Електро - Чертеж № 2      Електро - Чертеж № 3

                      Електро – Чертеж № 1                                                       Електро – Чертеж № 2                                                 Електро – Чертеж № 3

Електро - Чертеж № 4      Електро - Чертеж № 5      Електро - Чертеж № 6

                      Електро – Чертеж № 4                                                   Електро – Чертеж № 5                                                    Електро – Чертеж № 6

Електро - Чертеж № 7      Електро - Чертеж № 8

                      Електро – Чертеж № 7                                                   Електро – Чертеж № 8

Инвестиционен проект – ВиК – изтегли

ВиК - Чертеж № 1      ВиК - Чертеж № 2      ВиК - Чертеж № 3

                        ВиК – Чертеж № 1                                                             ВиК – Чертеж № 2                                                           ВиК – Чертеж № 3

ВиК - Чертеж № 4      ВиК - Чертеж № 5      ВиК - Чертеж № 6

                       ВиК – Чертеж № 4                                                              ВиК – Чертеж № 5                                                            ВиК – Чертеж № 6

ВиК - Чертеж № 7      ВиК - Чертеж № 8

                       ВиК – Чертеж № 7                                                             ВиК – Чертеж № 8

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: